پل قره كورپو

۱۳۹۵-۰۱-۲۱
پل قره كورپو در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۴۰۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پل قره كورپو در شمال ماكو در موقعيت ْ538 و 17 طول شمالي و ْ461 و 44 عرض شرقي در ارتفاع 1300 متر از سطح دريا در انتهاي تنگه ماكو به طرف بازرگان […] نوشته پل قره كورپو اولین ...

پل قره كورپو در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۴۰۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پل قره كورپو در شمال ماكو در موقعيت ْ۵۳۸ و ۱۷ طول شمالي و ْ۴۶۱ و ۴۴ عرض شرقي در ارتفاع ۱۳۰۰ متر از سطح دريا در انتهاي تنگه ماكو به طرف بازرگان […]

نوشته پل قره كورپو اولین بار در جاذبه های گردشگری ایران. پدیدار شد.