پارچه ای ضد امواج مغناطیسی

۱۳۹۵-۰۶-۱۵
پژوهشگران فرانسوی پارچه ای تولید کرده اند که جلوی امواج الکترومغناطیسی گوشی تلفنهای همراه را می گیرد. شرکتی فرانسوی در شهر لیموژ به تازگی پارچه ای تولید کرده است که به گفته طراح آن ، جلوی امواج الکترومغناطیسی را می گیرد و در نتیجه از بدن انسان در برابر این گونه امواج محافظت می کند. فیبرهای این پارچه از نیکل، اینوکس و ...

پژوهشگران فرانسوی پارچه ای تولید کرده اند که جلوی امواج الکترومغناطیسی گوشی تلفنهای همراه را می گیرد.

شرکتی فرانسوی در شهر لیموژ به تازگی پارچه ای تولید کرده است که به گفته طراح آن ، جلوی امواج الکترومغناطیسی را می گیرد و در نتیجه از بدن انسان در برابر این گونه امواج محافظت می کند.

فیبرهای این پارچه از نیکل، اینوکس و آلومینیوم ساخته شده است اما در ظاهر پارچه قابل روئیت نیست.

بنیامین آنن مسئول تحقیقات و توسعه شرکت اسماگلر گفت این فیبرها در چندین بخش لباس نظیر جیبها قرار داده می شود و فردی که لباس را به تن دارد، به هیچ وجه فیبرها را نمی بیند.

آزمایشهای علمی واقعی بر روی کارآمدی این پارچه جدید صورت گرفته است برای مثال اتاقهای امن با این نوع پارچه در اطراف دیواره های اتاق آزمایش شده و کارآمدی آن تا نود درصد به اثبات رسیده است یعنی جلوی ورود نود درصد امواج به اتاق گرفته شده است.

نوشته پارچه ای ضد امواج مغناطیسی اولین بار در پوشاک هالیدی پدیدار شد.