مناسب ترین رنگ ها برای هر فصل

۱۳۹۵-۰۹-۱۶
فصل بهار : بیشتر از پارچه های گلدار با رنگ های نرم وشاد مانند: مسی ، زردطلایی ، سبز روشن و مغز پسته ای ،مرجانی, آبی روشن و غنی، عاجی ،کرمی. بنفش روشن، صورتی روشن، ، زرد، نارنجی و ترکیب رنگ بنفش و زرد ، آبی و نارنجی استفاده کنید. فصل تابستان : رنگ هایی با زمینه سایه روشن و نرم ...

فصل بهار : بیشتر از پارچه های گلدار با رنگ های نرم وشاد مانند: مسی ، زردطلایی ، سبز روشن و مغز پسته ای ،مرجانی, آبی روشن و غنی، عاجی ،کرمی. بنفش روشن، صورتی روشن، ، زرد، نارنجی و ترکیب رنگ بنفش و زرد ، آبی و نارنجی استفاده کنید.

فصل تابستان : رنگ هایی با زمینه سایه روشن و نرم مانند:صورتی کثیف,ابی رنگ و رو رفته،خاکی،سفید،زرد کم رنگ ،بنفش کمرنگ یا متمایل به ارغوانی سیر و آبی پودر استفاده کنید.

فصل پائیز : بیشتر از پارچه های شطرنجی ورنگ های مایل به طلایی وتند استفاده کنید قرمز ، قهوه ای پر رنگ، بلوند تیره ،زیتونی ، سبز خزه ای ،نارنجی ، کبود ، بنفش و رنگ بژ تیره

فصل زمستان : در این فصل رنگ های غنی و عمیق مثل:سیاه ، ابی تیره و پررنگ ،قرمز سیر، صورتی تیره و رز مانند، زرد بیرنگ ،زیتونی و رنگ های یخی مانند نقره ای مناسب می باشند.

نوشته مناسب ترین رنگ ها برای هر فصل اولین بار در پوشاک هالیدی پدیدار شد.