همتی: معاملات در بازار ثانویه روان‌تر می‌شود

۱۳۹۷-۰۵-۲۸
رئیس کل بانک مرکزی از روانتر شدن معاملات ارزی در بازار ثانویه خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی از روانتر شدن معاملات ارزی در بازار ثانویه خبر داد.