افزایش تقاضای خرید خودرو، شکل سفته بازی دارد/ سایپا امسال ۱۸هزار خودرو بیشتر عرضه کرد

۱۳۹۷-۰۶-۱۳
مدیرعامل سایپا گفت: با حجم بسیار زیادی از تقاضای خرید خودرو مواجه ایم که بر مبنای نیاز نیست بلکه شکل سفته بازی دارد.

مدیرعامل سایپا گفت: با حجم بسیار زیادی از تقاضای خرید خودرو مواجه ایم که بر مبنای نیاز نیست بلکه شکل سفته بازی دارد.