با وعده تلویحی شفر؛ روزهای خوب استقلال به چند ماه بعد موکول شد

۱۳۹۷-۰۶-۱۳
سرمربی آبی پوشان در آخرین اظهار نظری که در صفحه مجازی‌اش داشت به نیاز چند ماهه‌اش برای رسیدن به روزهای خوب با استقلال اشاره کرد.

سرمربی آبی پوشان در آخرین اظهار نظری که در صفحه مجازی‌اش داشت به نیاز چند ماهه‌اش برای رسیدن به روزهای خوب با استقلال اشاره کرد.