سپهوند: سهمیه‌های بوکس در بازیهای آسیایی را کم کردند تا برای شکست توجیه داشته باشند

۱۳۹۷-۰۶-۱۳
مشتزن سابق تیم ملی گفت: بوکس ایران دیگر حرفی برای گفتن ندارد.

مشتزن سابق تیم ملی گفت: بوکس ایران دیگر حرفی برای گفتن ندارد.