ژاوی در خدمت مدافع ایرانی

۱۳۹۷-۰۶-۱۴
مدافع ایرانی سابق السد توانست در طول دوران حضورش در این تیم قطری شش بار با پاس‌های ژاوی دروازه حریفان را باز کند و به یک مدافع گلزن تبدیل شود.

مدافع ایرانی سابق السد توانست در طول دوران حضورش در این تیم قطری شش بار با پاس‌های ژاوی دروازه حریفان را باز کند و به یک مدافع گلزن تبدیل شود.