یادگاری: علت اصلی مشکلات اقتصادی در داخل است/ عدم خودباوری مسئولان

۱۳۹۷-۰۶-۲۱
عضو هیأت علمی و مسئول بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس گفت: مسئولیت اصل و اساس مشکلاتی که هم اکنون در حوزه اقتصادی در کشور ما بوجود آمده را باید در داخل جستجو کرد.

عضو هیأت علمی و مسئول بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس گفت: مسئولیت اصل و اساس مشکلاتی که هم اکنون در حوزه اقتصادی در کشور ما بوجود آمده را باید در داخل جستجو کرد.