کسر ۳ امتیازی از کیه‌وو به خاطر پولشویی

۱۳۹۷-۰۶-۲۲
باشگاه کیه‌وو ایتالیا به خاطر داشتن حساب های جعلی و پولشویی به کسر 3 امتیاز محکوم شد.

باشگاه کیه‌وو ایتالیا به خاطر داشتن حساب های جعلی و پولشویی به کسر ۳ امتیاز محکوم شد.