دوری ۳ هفته‌ای صادق بارانی از میادین

۱۳۹۷-۰۶-۲۴
هافبک تیم فوتبال سایپا حداقل برای سه هفته دیگر دور از میادین خواهد بود.

هافبک تیم فوتبال سایپا حداقل برای سه هفته دیگر دور از میادین خواهد بود.