بازداشت ۷ نفر به اتهام اقدامات تروریستی در هلند

۱۳۹۷-۰۷-۰۶
پلیس هلند اعلام کرد که یک «عملیات تروریستی بزرگ» را خنثی و هفت نفر را در این خصوص بازداشت کرده است.

پلیس هلند اعلام کرد که یک «عملیات تروریستی بزرگ» را خنثی و هفت نفر را در این خصوص بازداشت کرده است.