اتهامی که سرپرست باشگاه استقلال به پرسپولیسی‌ها زد

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
سرپرست باشگاه استقلال گفت که در دربی 88 خشونت در دستور کار پرسپولیس بود.

سرپرست باشگاه استقلال گفت که در دربی ۸۸ خشونت در دستور کار پرسپولیس بود.