اعتصاب در پدیده آغاز شد؛ در انتظار پیامک واریز!

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
ورزش سه نوشت:بازیکنان تیم فوتبال پدیده مشهد اعتصاب خود را شروع کردند و در تمرینات تیم حاضر نشدند.

ورزش سه نوشت:بازیکنان تیم فوتبال پدیده مشهد اعتصاب خود را شروع کردند و در تمرینات تیم حاضر نشدند.