اوج‌گیری انتقادها از ۱۵ میلیاردی که برای ۲ خرید استقلال، سوخته!

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
خریدهای خارجی استقلال هنوز در این تیم موفق نبودند و این فشار را به کادرفنی و مدیران استقلال زیاد کرده است!

خریدهای خارجی استقلال هنوز در این تیم موفق نبودند و این فشار را به کادرفنی و مدیران استقلال زیاد کرده است!