باخت ۳-۰ و بازی در زمین بی طرف در انتظار نفتی ها

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال از خطر رأی باخت 3-0 و بازی در زمین بی طرف برای صنعت نفت آبادان خبر داد.

یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال از خطر رأی باخت ۳-۰ و بازی در زمین بی طرف برای صنعت نفت آبادان خبر داد.