بایکوت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در هفته دفاع مقدس

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
اقتصادنیوز: هفته دفاع مقدس امسال را در شرایطی به پایان رسید که مانند سال‌های گذشته هیچ اثری از فرمانده این جنگ، مرحوم اکبرهاشمی رفسنجانی در رسانه ملی نبود.
اقتصادنیوز: هفته دفاع مقدس امسال را در شرایطی به پایان رسید که مانند سال‌های گذشته هیچ اثری از فرمانده این جنگ، مرحوم اکبرهاشمی رفسنجانی در رسانه ملی نبود.