ببینید: چقدر هزینه فدراسیون‌ها برای بازی‌های آسیایی شد

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
سایت کمیته ملی المپیک نوشت: در ادامه شفاف‌سازی کمیته ملی المپیک برای تخصیص و ارائه بودجه و هزینه‌های صورت گرفته برای فدراسیون‌ها، هزینه‌های صورت گرفته از سوی کمیته ملی المپیک برای فدراسیون‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی جاکارتا و پالم بانگ اعلام شد.

سایت کمیته ملی المپیک نوشت: در ادامه شفاف‌سازی کمیته ملی المپیک برای تخصیص و ارائه بودجه و هزینه‌های صورت گرفته برای فدراسیون‌ها، هزینه‌های صورت گرفته از سوی کمیته ملی المپیک برای فدراسیون‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی جاکارتا و پالم بانگ اعلام شد.