تخریب دیوار ورزشگاه قدیمی تختی اهواز بر اثر انفجار مهیب/عکس

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
دیوار استادیوم تختی بر اثر انفجار دقایقی پیش فرو ریخت.

دیوار استادیوم تختی بر اثر انفجار دقایقی پیش فرو ریخت.