جزئیات مذاکرات کی‌روش را چه کسی به مارکا داد؟!

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
مارکا، نشریه معتبر اسپانیا خبر‌هایی درباره کارلوس کی‌روش منتشر کرد که واکنش فدراسیون فوتبال را در پی داشت.

مارکا، نشریه معتبر اسپانیا خبر‌هایی درباره کارلوس کی‌روش منتشر کرد که واکنش فدراسیون فوتبال را در پی داشت.