جورجی ولسیانی: طرفداران نساجی صبور باشند/ نکونام را باور کنیم

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
ولسیانی موفق شد در بازی سایپا گل تساوی تیمش را بزند.

ولسیانی موفق شد در بازی سایپا گل تساوی تیمش را بزند.