دلار آزاد چند؟

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
با وجود شایعات و قیمت های پرتی که امروز از بازار آزاد ارز در برخی از کانال ها و سایت ها برای دلار وجود داشت و قیمت را تا 15 هزار تومان هم اعلام کردند، این ارز در بازار آزاد بین 17 تا 17 هزار و 500 تومان نوسان دارد.

با وجود شایعات و قیمت های پرتی که امروز از بازار آزاد ارز در برخی از کانال ها و سایت ها برای دلار وجود داشت و قیمت را تا ۱۵ هزار تومان هم اعلام کردند، این ارز در بازار آزاد بین ۱۷ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.