شوخی بلیچر با ستاره آرژانتینی/ نحسی زدن ریش مسی برای بارسلونا!

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
بارسلونا در سه بازی اخیر خود تنها دو امتیاز کسب کرده است.

بارسلونا در سه بازی اخیر خود تنها دو امتیاز کسب کرده است.