شوخی سایت گل با دیدارهای سخت پیش روی مورینیو و منچستریونایتد

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
مورینیو با منچستر نتایج ضعیفی کسب کرده و در آستانه اخراج قرار گرفته است.

مورینیو با منچستر نتایج ضعیفی کسب کرده و در آستانه اخراج قرار گرفته است.