صالح: مگر می‌شود در دیداری که ما سراپا حمله هستیم بازی به دلیل قطع نور تعطیل شود؟

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی گفت: امروز اتفاقاتی افتاد که من هیچگاه شاهد آن نبودم. مگر می‌شود در دیداری که ما سراپا حمله هستیم بازی به دلیل قطع نور یک ساعت تعطیل شود؟

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی گفت: امروز اتفاقاتی افتاد که من هیچگاه شاهد آن نبودم. مگر می‌شود در دیداری که ما سراپا حمله هستیم بازی به دلیل قطع نور یک ساعت تعطیل شود؟