طعنه سنگین دستیار برانکو به طارمی

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
فرزاد حبیب‌اللهی آنالیزور پرسپولیس در توییتر طعنه سنگینی به مهدی طارمی زده است.

فرزاد حبیب‌اللهی آنالیزور پرسپولیس در توییتر طعنه سنگینی به مهدی طارمی زده است.