علت انفجار بزرگ در ورزشگاه پیر اهواز مشخص شد

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
دقایقی پیش انفجاری در ورزشگاه تختی اهواز اتفاق افتاده است.

دقایقی پیش انفجاری در ورزشگاه تختی اهواز اتفاق افتاده است.