فیلم/گل ایستگاهی و ۳ امتیازی فان‌پرسی در ۳۶ سالگی

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
فان پرسی 36 ساله در دقیقه 87 بازی مقابل ویتسه با یک ضربه ایستگاهی زیبا 3 امتیاز را برای فاینورد به ارمغان آورد.

فان پرسی ۳۶ ساله در دقیقه ۸۷ بازی مقابل ویتسه با یک ضربه ایستگاهی زیبا ۳ امتیاز را برای فاینورد به ارمغان آورد.