واکنش قهرمان المپیک به شایعه ازدواجش!

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
مازیار ناظمی روزی که احسان حدادی به ایران برگشت و به ملاقات وزیر ورزش رفت، نوشت او قرار شده زن بگیرد.

مازیار ناظمی روزی که احسان حدادی به ایران برگشت و به ملاقات وزیر ورزش رفت، نوشت او قرار شده زن بگیرد.