وضعیت سیدجلال برای دیدار با السد مشخص شد

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
سیدجالال حسینی در تمرین دیروز پرسپولیس به دلیل سرماخوردگی حاضر نشد.

سیدجالال حسینی در تمرین دیروز پرسپولیس به دلیل سرماخوردگی حاضر نشد.