پرونده واگذاری استقلال و پرسپولیس دوباره به جریان افتاد

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
نامه‌ای از سوی وزارت اقتصاد مبنی بر خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است.

نامه‌ای از سوی وزارت اقتصاد مبنی بر خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است.