پشت‌پرده رفتار سرد استقلالی‌ها با خارجی‌ها

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
گرو و نویمایر به هیچ وجه خواسته‌ها را برآورده نکرده‌اند.

گرو و نویمایر به هیچ وجه خواسته‌ها را برآورده نکرده‌اند.