پیام‌های عاشقانه‌ای که برای شفر تم خشن پیدا کردند!

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
چند نتیجه ضعیف از استقلال در هفته‌های گذشته با شدت روی محبوبیت مربی استقلال و کادرش اثر گذاشته است.

چند نتیجه ضعیف از استقلال در هفته‌های گذشته با شدت روی محبوبیت مربی استقلال و کادرش اثر گذاشته است.