کمیته فنی یا کشک است یا برانداز!

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
محمد نوری‌فر مدیر رسانه‌ای سابق استقلال درباره اتفاقات این روزهای پیرامون کادرفنی استقلال مطلبی در کانال شخصی خود نوشته است.

محمد نوری‌فر مدیر رسانه‌ای سابق استقلال درباره اتفاقات این روزهای پیرامون کادرفنی استقلال مطلبی در کانال شخصی خود نوشته است.