۱۵ سال حبس و ضربه شلاق برای مربی متجاوز در شیراز

۱۳۹۷-۰۷-۰۹
مربی متجاوز دفاع شخصی در شیراز به 15 سال حبس محکوم شد.

مربی متجاوز دفاع شخصی در شیراز به ۱۵ سال حبس محکوم شد.