دلالی ارز از کف پیاده رو تا پیشخوان صرافی‌های شیراز

۱۳۹۷-۰۷-۱۲
پنجمین روز از هفته دوم مهرماه، تب و تاب بازار ارز در شیراز، اندکی کاسته شده و تعادلی بین عرضه و تقاضا دیده می شود اما نرخ دلار با نوسانی 6 هزار تومانی، از کف پیاده رو تا پیشخوان صرافی‌ها روبرو است.

پنجمین روز از هفته دوم مهرماه، تب و تاب بازار ارز در شیراز، اندکی کاسته شده و تعادلی بین عرضه و تقاضا دیده می شود اما نرخ دلار با نوسانی ۶ هزار تومانی، از کف پیاده رو تا پیشخوان صرافی‌ها روبرو است.