فعالیت اپلیکیشن‌های جانبی و جعلی اینستاگرام به پلیس فتا گزارش شد + آمار

۱۳۹۷-۰۷-۱۳
گزارش مفصلی از فعالیت برنامه‌های جانبی اینستاگرام و اپلیکیشن‌های جعلی این برنامه برای پلیس فتا ارسال شده که تاکنون 20 مورد از آنها از روی بزرگترین اندروید مارکت ایران حذف شده است.

گزارش مفصلی از فعالیت برنامه‌های جانبی اینستاگرام و اپلیکیشن‌های جعلی این برنامه برای پلیس فتا ارسال شده که تاکنون ۲۰ مورد از آنها از روی بزرگترین اندروید مارکت ایران حذف شده است.