بحران رئال با شکست مقابل آلاوس ادامه یافت

۱۳۹۷-۰۷-۱۴
رئال مادرید بعد از شکست در لیگ قهرمان در لالیگا مقابل آلاوس تن به باخت داد.

رئال مادرید بعد از شکست در لیگ قهرمان در لالیگا مقابل آلاوس تن به باخت داد.