نیمار: امباپه پدیده است

۱۳۹۷-۰۷-۱۶
ستاره برزیلی پاری ‌سن‌ ژرمن بعد از پیروزی برابر لیون به ستایش از ام‌باپه پرداخت.

ستاره برزیلی پاری ‌سن‌ ژرمن بعد از پیروزی برابر لیون به ستایش از ام‌باپه پرداخت.