هدف فقط اخاذی از کریستیانو رونالدو است

۱۳۹۷-۰۷-۱۸
در ایتالیا برخی نشریات دلایل مختلفی در مورد به جریان افتادن دوباره پرونده رونالدو مطرح کرده اند.

در ایتالیا برخی نشریات دلایل مختلفی در مورد به جریان افتادن دوباره پرونده رونالدو مطرح کرده اند.