کتاب اصول طراحی پایگاه داده ۶۹ صفحه

۱۳۹۷-۰۸-۰۹
کتاب اصول طراحی پایگاه داده ۶۹ صفحه سلام و عرض ادب. با کتاب اصول طراحی پایگاه داده ۶۹ صفحه به زبان فارسی در خدمت شما هستیم. این کتاب آموزش اصول طراحی پایگاه داده در ۵ فصل و تالیف شده توسط مهندس رمضان عباس نژادورزی،مهندس باقر رحیمپور کامی، مهندس علیرضا عظیمی می باشد. لیست سرفصل ها در ادامه مطلب… سرفصل کتاب اصول طراحی ...
کتاب اصول طراحی پایگاه داده 69 صفحه

کتاب اصول طراحی پایگاه داده ۶۹ صفحه

سلام و عرض ادب. با کتاب اصول طراحی پایگاه داده ۶۹ صفحه به زبان فارسی در خدمت شما هستیم. این کتاب آموزش اصول طراحی پایگاه داده در ۵ فصل و تالیف شده توسط مهندس رمضان عباس نژادورزی،مهندس باقر رحیمپور کامی، مهندس علیرضا عظیمی می باشد. لیست سرفصل ها در ادامه مطلب…

سرفصل کتاب اصول طراحی پایگاه

فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه بانک اطلاعات

 • دلایل نیاز به بانک اطلاعات
 • اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی
 • سخت افزار
 • داده ها
 • کاربران
 • نرم افزار
 • انواع بانک های اطلاعاتی
 • بانک های اطلاعاتی هرمی )سلسله مراتبی(.
 • بانک اطلاعاتی شبکه ای
 • بانک اطلاعاتی رابطه ای
 • مدل بانک اطلاعاتی شی گرا
 • انواع مختلف بانک های اطلاعاتی از لحاظ جغرافیایی
 • سطوح مختلف بانک اطلاعاتی
 • سطح خارجی
 • سطح ادراکی
 • سطح داخلی
 • زبان میزبان
 • زبان تعریف داده
 • زبان دست کاری داده
 • زبان کنترل داده
 • جامعیت
 • امنیت
 • وظایف سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی
 • مدیریت تراکنش ها
 • خواص تراکنش
 • مشکلات هم روندی یا هم زمانی
 • تراکنش ها
 • استقلال داده ها
 • پرسش های چهارگزینه ای
 • پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

فصل دوم: مدل سازی داده ها با استفاده از مدل ER

 • مدل ER
 • موجودیت
 • صفات
 • نوع ارتباط
 • توسعه نمودار ER
 • تخصیص
 • تعمیم
 • ارث بری صفات
 • تجمع
 • طراحی مدل مفهومی با مدل ER
 • تبدیل نمودار  ER به جداول
 • قواعد تبدیل نمودار  ER به جدول
 • تبدیل موجودیت های قوی به جدول
 • تبدیل موجودیت های ضعیف به جدول
 • تبدیل رابطه ها به جدول
 • تبدیل خواص چند مقداری به جدول
 • تبدیل موجودیت های تعمیم یافته به جدول
 • مسائل حل شده
 • پرسش های چهارگزینه ای
 • پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

فصل سوم: مدل رابطه ای و جبر رابطه ای

 • مفاهیم اولیه مدل رابطه ای
 • دامنه
 • رابطه
 • تاپل
 • درجه رابطه
 • کاردینالتی رابطه
 • کلید
 • قوانین جامعیت در مدل رابطه ای
 • قانون جامعیت موجودیتی
 • قانون جامعیت درون رابطه ای
 • قانئن جامعیت ارجاعی
 • جبر رابطه ای
 • عملگر تصویر یا پرتو Π
 • عملگر انتخاب یا گزینش s
 • عملگر اجتماع U
 • عملگر اشتراک I
 • عملگر تفاضل (-)
 • عملگر ضرب دکارتی (×)
 • پیوند
 • توابع تجمیع
 • افزودن رکورد به جدول
 • حذف رکوردهای جدول
 • به روزرسانی اطلاعات جداول
 • عملگر تغییر نامr
 • عملگر جایگزینی ( )
 • عملگر پرتو توسعه یافته
 • عملگر تقسیم (÷)
 • بهینه سازی پرس وجو
 • حساب رابطه ای
 • حساب رابطه ای دامنه ای
 • مسائل حل شده
 • پرسش های چهارگزینه ای
 • پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

فصل چهارم: دستورات SQL

 • ورود به بانک اطلاعاتی SQL Server
 • تایپ و اجرای دستورات SQL
 • ایجاد بانک اطلاعاتی
 • تغییر خواص بانک اطلاعاتی موجود
 • حذف بانک اطلاعاتی موجود
 • ایجاد و تغییر ساختار جدول
 • ایجاد جدول
 • تغییر ساختار جدول با دستور SQL
 • حذف جدول با دستور SQL
 • دستورات SQL برای ورود، ویرایش و حذف
 • داده ها
 • دستور INSERT
 • ویرایش رکوردهای جدول
 • حذف رکوردهای جدول
 • اضافه کردن رکوردها به جداول
 • پرس وجوی بازیابی اطلاعات
 • عملگرها در SQL
 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگر انتساب
 • عملگرهای بیتی
 • عملگرهای رابطه ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای یکانی
 • عملگرهای اتصال رشته ای
 • عملگرهای ویژه
 • بازیابی اطلاعات از جدول با دستورSELECT
 • مرتب سازی رکوردها )تاپل)
 • پرسوجوهای مرکب
 • عملگر  UNION
 • عملگر UNION ALL
 • عملگر INTERSECT
 • عملگرEXCEPT
 • توابع تجمعی
 • گروه بندی اطلاعات
 • تست مقدار تهی فیلد
 • پرس وجوی فرعی
 • پیوند جداول
 • پیوند ضربدری
 • پیوند متعادل
 • پیوند نامتعادل
 • پیوند درونی
 • پیوند بیرونی
 • دید
 • ایجاد دید
 • تغییر دید
 • حذف دید
 • متغیرها
 • توضیحات
 • ساختارهای تصمیم
 • دستور IF… ELSE
 • دستور IF تو در تو
 • دستور CASE
 • رویه های ذخیره شده
 • ایجاد رویه های ذخیره شده
 • اجرای رویه ذخیره شده
 • تغییر رویه ذخیره شده
 • حذف رویه های ذخیره شده
 • مجوز در SQL
 • دستور GRANT
 • دستور REVOKE
 • مسائل حل شده
 • پرسش های چهار گزینه ای
 • پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

فصل پنجم: وابستگی های تابعی و نرمال سازی رابطه ها

 • دلایل نرمال سازی رابطه ها
 • وابستگی تابعی
 • تعریف رابطه ای وابستگی تابعی
 • قوانین استنتاج وابستگی های تابعی
 • مجموعه وابستگی کاهش ناپذیر
 • سطوح نرمال سازی
 • سطح نرمال سازی ۱NF
 • سطح نرمال ۲NF
 • سطح نرمال ۳NF
 • سطح نرمال BCNF
 • سطح نرمال ۴NF
 • سطح نرمال پنجم ۵NF
 • مراحل نرمال سازی جداول
 • مسائل حل شده
 • پرسش های چهارگزینه ای
 • پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

 

 

The post کتاب اصول طراحی پایگاه داده ۶۹ صفحه appeared first on آموزش برنامه نویسی.