دوره آموزش برنامه نویسی الگوریتم APSO در متلب

۱۳۹۸-۰۳-۱۸
در این دوره آموزشی به بررسی نحوه برنامه نویسی الگوریتم (APSO (Accelerated Particle Swarm Optimization  در محیط نرم افزار متلب می پردازیم. یکی از معروف ترین الگوریتم های بهینه سازی تکاملی الگوریتم PSO می باشد که  توسط Kennedy and Eberhart در سال ۱۹۹۵ بر اساس رفتار دسته جمعی ذرات مانند دسته های پرندگان و ماهی ها در طبیعت توسعه پیدا کرده ...

در این دوره آموزشی به بررسی نحوه برنامه نویسی الگوریتم (APSO (Accelerated Particle Swarm Optimization  در محیط نرم افزار متلب می پردازیم. یکی از معروف ترین الگوریتم های بهینه سازی تکاملی الگوریتم PSO می باشد که  توسط Kennedy and Eberhart در سال ۱۹۹۵ بر اساس رفتار دسته جمعی ذرات مانند دسته های پرندگان و ماهی ها در طبیعت توسعه پیدا کرده است. الگوریتم هایی مانند الگوریتم PSO از رفتار ذرات که با عنوان هوش جمعی شناخته می شود استفاده می کنند.

الگوریتم  استاندارد PSO هم از بهترین جواب سراسری و هم از بهترین جواب محلی برای یافتن پاسخ مسئله بهینه سازی استفاده می کند. یک راه حل ساده به منظور افزایش همگرایی الگوریتم فوق استفاده از فقط بهترین جواب سراسری است، الگوریتم فوق الگوریتم APSO یا  Accelerated Particle Swarm Optimization توسط Xin She Yang در سال ۲۰۰۸ معرفی شده است. در این فیلم آموزشی نحوه عملکرد و برنامه نویسی الگوریتم فوق در محیط نرم افزار متلب به همراه مثال های متعدد و به صورت کامل بررسی شده است.

 

نوشته دوره آموزش برنامه نویسی الگوریتم APSO در متلب اولین بار در دانشجویار پدیدار شد.