سکوی چرخش آذیموس ۲۶۰

۱۳۹۸-۰۳-۱۹
سکوی چرخش آذیموس 260 نوعی مسگری یا دستگاه چرخونک برای آب کردن چربی های شکم و پهلوها می باشد. برای از بین بردن چربی های نواحی میانی بدن مانند پهلوها و شکم می توانید از سکوی چرخش آذیموس 260 استفاده نمایید و حتی اگر دردی در این ناحیه نیز داشته باشید با استفاده از سکوی چرخش آذیموس 260 تسکین خوبی ...

سکوی چرخش آذیموس 260 نوعی مسگری یا دستگاه چرخونک برای آب کردن چربی های شکم و پهلوها می باشد. برای از بین بردن چربی های نواحی میانی بدن مانند پهلوها و شکم می توانید از سکوی چرخش آذیموس 260 استفاده نمایید و حتی اگر دردی در این ناحیه نیز داشته باشید با استفاده از سکوی چرخش آذیموس 260 تسکین خوبی پیدا خواهد کرد. سکوی چرخش آذیموس 260 سبک بوده و قابل حمل است و تمام افراد با هر سن و سالی می توانند از آن استفاده نمایند. زمانی که شما بر روی سکوی چرخش آذیموس 260 به سمت چپ و راست حرکت می کنید به راحتی می توانید بین راست و چپ بدن تان توازن خوبی برقرار کنید. سکوی چرخش آذیموس 260 برای تقویت ماهیچه های شکم ، کمر، ستون فقرات و تحرک مفاصل ستون فقرات و ... بسیار موثر است. چرخش کمر با کشش متعادل در ماهیچه های کمر تاثیر بسزایی در باز کردن کانالها و رگها و تسریع در گردش خون و تقویت ماهیچه های کمر خواهد داشت.