ست دمبل آذیموس ۱۰۸ ۹Kg

۱۳۹۸-۰۴-۱۲
با استفاده از دمبل می توانید تمرینات قدرتی با دامنه گسترده ای انجام دهید. در زمان استفاده از دمبل می توانید به صورت دلخواه بر روی عضله ای خاص یا حتی گروهی از عضلات تمرکز بیشتری داشته باشید. ست دمبل آذیموس 9Kg دارای شش دمبل بوده که وزن هر دمبل 1-1.5-2 کیلوگرم می باشد.تمرین با دمبل کمک می کند تا بتوانید ...

با استفاده از دمبل می توانید تمرینات قدرتی با دامنه گسترده ای انجام دهید. در زمان استفاده از دمبل می توانید به صورت دلخواه بر روی عضله ای خاص یا حتی گروهی از عضلات تمرکز بیشتری داشته باشید. ست دمبل آذیموس 9Kg دارای شش دمبل بوده که وزن هر دمبل 1-1.5-2 کیلوگرم می باشد.تمرین با دمبل کمک می کند تا بتوانید عضلات زیبا و قوی بسازید. ست دمبل آذیموس 9Kg هشت ضلعی بوده و طراحی جذابی دارد.
با انجام دادن تمرینات قدرتی می توانید قدرت و توانایی بدن را بالا ببرید. ست دمبل آذیموس AZ – 108 -9Kg مناسب برای استفاده بانوان بوده و با وجود روکشی که دارند در زمان استفاده از دست ها لیز نمی خورند. قدرت ضربه پذیری ست دمبل آذیموس 9Kg بسیار بالاست و با افتادن یا برخوردن به مانعی دچار مشکل یا خرابی نخواهند شد. برای حمل و نقل ست دمبل آذیموس 9Kg کیفی در نظر گرفته شده است که جابه جایی ست دمبل آذیموس 9Kg را برای شما راحت می کند.