شروعی آسان برای برنامه نویسی PHP

۱۳۹۸-۰۴-۱۴
آموزش مهندسی وب – فصل ۱ تا ۵  مدرس : موسوی قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات و سر فصل ها آموزش مهندسی وب – بخش ۶ تا ۸  مدرس : موسوی قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات و سر فصل ها آموزش php در قالب ساخت سامانه تغذیه دانشگاه  مدرس : عرفان اکبری منش قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات و سر فصل ها آموزش ساخت وبسایت مشابه شیپور – بخش ...

آموزش مهندسی وب – فصل ۱ تا ۵ 

مدرس : موسوی
قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها
دوره جامع آموزش مهندسی وب – فصل ۱ تا ۵

آموزش مهندسی وب – بخش ۶ تا ۸ 

مدرس : موسوی
قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها

دوره جامع مهندسی وب – فصل ۶ تا ۸

آموزش php در قالب ساخت سامانه تغذیه دانشگاه 

مدرس : عرفان اکبری منش
قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها
پکیج کامل آموزش طراحی سامانه تغذیه دانشگاه با PHP

آموزش ساخت وبسایت مشابه شیپور – بخش اول 

مدرس : محمدرضا ابراهیمی
قیمت : ۴۰۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها
دوره آموزش طراحی سایت با PHP مشابه سایت شیپور – بخش اول

آموزش ساخت وبسایت مشابه شیپور – بخش دوم 

مدرس : محمدرضا ابراهیمی
قیمت : ۴۰۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها
آموزش طراحی سایت با PHP مشابه سایت شیپور – بخش دوم

آموزش ساخت وبسایت مشابه آپارات – بخش اول 

مدرس : حسین جلیلی
قیمت : ۴۹۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها
آموزش طراحی سایت مشابه آپارات (اشتراک گذاری ویدئو) با php – بخش اول

آموزش ساخت وبسایت مشابه آپارات – بخش دوم 

مدرس : حسین جلیلی
قیمت : ۴۵۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها
آموزش طراحی سایت مشابه آپارات (اشتراک گذاری ویدئو) با php – بخش دوم

نوشته شروعی آسان برای برنامه نویسی PHP اولین بار در دانشجویار پدیدار شد.