متخصص فریم ورک symfony شو

۱۳۹۸-۰۴-۱۴
آموزش فریم ورک symfony مدرس : حسین جلیلی قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات و سر فصل ها آموزش ساخت شبکه اجتماعی با فریم ورک symfony مدرس : حسین جلیلی قیمت : ۹۹۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات و سر فصل ها آموزش ساخت آپلود سنتر با فریم ورک سیمفونی فصل ۱ تا ۳  مدرس : آرمان لقائی قیمت : ۴۹۰۰۰ تومان مشاهده جزئیات و سر فصل ها آموزش ساخت آپلود سنتر با فریم ...

آموزش فریم ورک symfony

مدرس : حسین جلیلی
قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها
آموزش فریم ورک symfony

آموزش ساخت شبکه اجتماعی با فریم ورک symfony

مدرس : حسین جلیلی
قیمت : ۹۹۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها

دوره آموزش ساخت شبکه اجتماعی با PHP و فریم ورک سیمفونی

آموزش ساخت آپلود سنتر با فریم ورک سیمفونی فصل ۱ تا ۳ 

مدرس : آرمان لقائی
قیمت : ۴۹۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها
آموزش ساخت آپلودسنتر با فریم ورک سیمفونی- فصل ۱ تا ۳

آموزش ساخت آپلود سنتر با فریم ورک سیمفونی فصل ۴ تا ۶ 

مدرس : آرمان لقائی
قیمت : ۶۲۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات و سر فصل ها
آموزش ساخت آپلودسنتر با فریم ورک سیمفونی- فصل ۱ تا ۳

نوشته متخصص فریم ورک symfony شو اولین بار در دانشجویار پدیدار شد.