.⠀ بعد از مدت ها باز با شماییم.⠀ این مدت تغییراتی توی وبسایتمون دادیم.⠀ همینطور سبک و سیاق مطالبمون رو هم عوض کردیم که امیدواریم خوشتون بیاد.⠀ «گردنبند مینا»⠀ از بهترین مواد ساخته شده. 👌⠀ —⠀ by @leilyminaei⠀ —⠀ https://buff.ly/2L0U8qc⠀ —⠀ #گردنبند #سنتی #گردنبندزنانه #گردنبنددخترانه #استایل_سنتی #سبک_سنتی #گردنبندسنتی #تیرتاج #دخترانه #زنانه #مد #سبک #دستساز #دست_ساز #گردنبندزیبا #گردنبندخاص #جواهرات #زیورآلات #سبک_خاص #استایل_خاص

۱۳۹۸-۰۴-۱۴
View on Instagram https://ift.tt/2Xy4bde نوشته .⠀ بعد از مدت ها باز با شماییم.⠀ این مدت تغییراتی توی وبسایتمون دادیم.⠀ همینطور سبک و سیاق مطالبمون رو هم عوض کردیم که امیدواریم خوشتون بیاد.⠀ «گردنبند مینا»⠀ از بهترین مواد ساخته شده. 👌⠀ —⠀ by @leilyminaei⠀ —⠀ https://buff.ly/2L0U8qc⠀ —⠀ #گردنبند #سنتی #گردنبندزنانه #گردنبنددخترانه #استایل_سنتی #سبک_سنتی #گردنبندسنتی #تیرتاج #دخترانه #زنانه #مد #سبک #دستساز #دست_ساز #گردنبندزیبا ...

View on Instagram https://ift.tt/2Xy4bde

نوشته .⠀ بعد از مدت ها باز با شماییم.⠀ این مدت تغییراتی توی وبسایتمون دادیم.⠀ همینطور سبک و سیاق مطالبمون رو هم عوض کردیم که امیدواریم خوشتون بیاد.⠀ «گردنبند مینا»⠀ از بهترین مواد ساخته شده. 👌⠀ —⠀ by @leilyminaei⠀ —⠀ https://buff.ly/2L0U8qc⠀ —⠀ #گردنبند #سنتی #گردنبندزنانه #گردنبنددخترانه #استایل_سنتی #سبک_سنتی #گردنبندسنتی #تیرتاج #دخترانه #زنانه #مد #سبک #دستساز #دست_ساز #گردنبندزیبا #گردنبندخاص #جواهرات #زیورآلات #سبک_خاص #استایل_خاص اولین بار در تیرتاج. پدیدار شد.