.⠀ این روزا با گرمای تابستون چه طورین؟⠀ حمام آفتاب و …؟ 😉 ⠀ —⠀ گردنبند مدل ترلان⠀ ترکیب بندی زیبا 🤗 ⠀ —⠀ https://buff.ly/2Xnmw7D⠀ —⠀ #گردنبند #زیورآلات #زیورالات #زیورالات_سنتی #جواهرات #دست_ساز #گردنبنددستساز #گردنبنددخترانه #رومانتویی #گردنبندزنانه #گردنبندسنتی #گردنبندایرانی #ایرانی #ساخت_ایران #madeiniran #هنر #گرافیک #خریدگردنبند #خریدگردنبنددخترانه #تیرتاج

۱۳۹۸-۰۴-۱۵
View on Instagram https://ift.tt/30jzQvw نوشته .⠀ این روزا با گرمای تابستون چه طورین؟⠀ حمام آفتاب و …؟ 😉 ⠀ —⠀ گردنبند مدل ترلان⠀ ترکیب بندی زیبا 🤗 ⠀ —⠀ https://buff.ly/2Xnmw7D⠀ —⠀ #گردنبند #زیورآلات #زیورالات #زیورالات_سنتی #جواهرات #دست_ساز #گردنبنددستساز #گردنبنددخترانه #رومانتویی #گردنبندزنانه #گردنبندسنتی #گردنبندایرانی #ایرانی #ساخت_ایران #madeiniran #هنر #گرافیک #خریدگردنبند #خریدگردنبنددخترانه #تیرتاج اولین بار در تیرتاج. پدیدار شد.

View on Instagram https://ift.tt/30jzQvw

نوشته .⠀ این روزا با گرمای تابستون چه طورین؟⠀ حمام آفتاب و …؟ 😉 ⠀ —⠀ گردنبند مدل ترلان⠀ ترکیب بندی زیبا 🤗 ⠀ —⠀ https://buff.ly/2Xnmw7D⠀ —⠀ #گردنبند #زیورآلات #زیورالات #زیورالات_سنتی #جواهرات #دست_ساز #گردنبنددستساز #گردنبنددخترانه #رومانتویی #گردنبندزنانه #گردنبندسنتی #گردنبندایرانی #ایرانی #ساخت_ایران #madeiniran #هنر #گرافیک #خریدگردنبند #خریدگردنبنددخترانه #تیرتاج اولین بار در تیرتاج. پدیدار شد.